Det meldes fra stedet at det er kontroll på gasslekkasjen, men vi ber publikum være årvåkne mot gass som har en stikkende lukt. Søk da opp i høyden, da gassen er tyngre enn luft.

Melder politet på Twitter