Det er flere skadde og omkomne på stedet, samt mange evakuerte. Det er fortsatt folk som ikke er gjort rede for. Det er pågår redningsinnsats på stedet.

Skriver politiet på sin Twitter konto