ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE- Innsatsleder ber beboere i Hannevikåsen/Hanneviktoppen trekke vekk fra sin bopell

  Innsatsleder forteller at det er et kompleks skadested og at det ikke er kontroll på gassutslippene.

  Innsatsleder i Agder politidistrikt, Alexander Gorman, understreker viktigheten av at beboere i Hanneviktoppen og Hannevikåsen trekker vekk fra området. De som kan ha blitt eksponert for gass som opplever en stikkende og ubehagelig følelse oppfordres til å kontakte lege. Videre deler innsatsleder at han ikke kan bekrefte omkomne og skadde. Evakueringen av berørte foregår kontinuerlig.

  Glencore informerer om at alle ansatte er gjort rede for, og at ingen er savnet.

  Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
  Innsatsleder i politiet kan ikke bekrefte hvor mange som er omkomne eller skadd. Foto: Malin Clausen

  Det er pårørendesenter ved Lund kirke som kan nås på telefonnummer 815 02 800.