Det er ikke alltid trygt innenfor husets fire vegger

  Trygge relasjoner og omstendigheter er for mange en vanlig del av hverdagen. Det å ha et sikkerhetsnett rundt seg blir sett på som en selvfølge, og kanskje tatt for gitt. Dessverre blir enkelte utsatt for vold og mishandling i nære relasjoner hver dag.

  I de fleste sammenhenger blir vold definert som bruk av fysisk makt for å skade andre. Vold kan oppstå i både fysisk og psykisk form. Denne typen mishandling er det ingen som burde bli utsatt for, men dette er dessverre en del av samfunnet vi lever i, i dag. Når slike hendelser oppstår kan det for enkelte være soleklart hva man skal gjøre. Noen tilkaller hjelp, men for andre kan det å bli utsatt for vold og mishandling være nedverdigende og kanskje skamfullt.

  Politiets rapport
  I følge politiets STRASAK-rapport T1 2020, så viser det seg at mishandling i nære relasjoner økte med 3,0% (+35 saker), sammenlignet med første tertial 2020, men er redusert med 5,3% (-67 saker) i forhold til 2017.

  Benedicte Bjørnland er politidirektør og har kommentert statistikken fra STRASAK-rapporten T1 2020.
  Bildet er hentet fra politiets hjemmeside, med tillatelse.

  Politidirektør Benedicte Bjørnland forteller i rapporten at selv om man  gjennom målrettet innsats de siste årene antas å ha avdekket flere forhold innenfor mishandling i nære relasjoner, vil den nære relasjonen mellom fornærmede og voldsutøver fremdeles kunne føre til at mange ikke ønsker å anmelde.
  -Avdekking kan særlig være utfordrende under smitteverntiltak i en pandemi når ofrene i mindre grad er på sine vanlige arenaer, hvor slike forhold kan avdekkes. Man tilbringer mer tid i hjemmet hvor man er tettere på voldsutøver. Økt fokus på denne tematikken kan forhåpentligvis bidra til at flere tør å fortelle og søke hjelp. Politiet er likevel bekymret for at det er mørketall, kommenterer Bjørnland.

  Vold i nære relasjoner
  Sørnett har snakket med Ingunn Eidset Aker som er leder ved krisesenteret i Drammen. Hun kan fortelle at krisesenteret er et lavterskeltilbud for de som opplever vold i nære relasjoner. Aker forteller også at krisesenteret regelmessig mottar henvendelser fra personer som opplever å bli utsatt for vold i hjemmet, men som ikke har økonomiske midler til å komme seg vekk.
  – Noen har et sterkt ønske om å komme seg vekk, men de har kanskje ikke mulighet på grunn av økonomien. Da er vi klare til å hjelpe.

  Leder ved krisesenteret i Drammen kommune, Ingunn Eidset Aker jobber daglig med personer som blir utsatt for vold i nære relasjoner.
  Foto: Privat

  Vold oppleves, men ikke alltid anmeldes
  Lederen for krisesenteret forteller at hun i flere sammenhenger har snakket med personer som blir utsatt for vold, men av ulike grunner ikke ønsker å anmelde.
  – Det finnes ulike grunner for hvorfor den voldsutsatte ikke ønsker å anmelde, og noe som ofte går igjen er at det er felles barn med i bildet. Og dette er absolutt noe som gjør ting veldig vanskelig. Mange velger også å ikke anmelde fordi frykten for å ikke bli trodd er stor.
  Ved krisesenteret tilbyr de advokat til de utsatte, og har også et tett samarbeid med kontoret for kriminalitetsutsatte, som drives av politiet.

  Anmeldte vold og mishandlingssaker i Drammen
  Ettersom Sørnett har snakket med lederen for krisesenteret i Drammen kommune, har vi også funnet statistikk, og laget en oversikt over antall anmeldte vold og mishandlingssaker i Drammen kommune, fra 2007 til 2020.

  Oversikt over antall anmeldte vold og mishandlingssaker i Drammen kommune. Denne statistikken er hentet fra SSB, og tabellen er laget av Natalie Hognestad.

  Man kan tydelig se at de anmeldte sakene har ligget på omkring 600 (+-) i året, men at det ble en topp på 717 anmeldte saker i 2013-2014. Sørnett har prøvd å komme i kontakt med politiet i Drammen for å kommentere statistikken, men lyktes ikke.

   

  Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold?

  Om du opplever dette er det alltid hjelp å få. I Norge har du rett til tre timer uforpliktende og gratis bistand fra advokat, før du bestemmer deg for om du vil anmelde vold i nære relasjoner til politiet. Om du trenger hjelp eller noen å snakke med, ta kontakt med: -Politi -Fastlege -Krisesenter -Overgrepsmottak