Holocoustdagen minnes med snublesteiner på Arkivet

For første gang markeres holocoustdagen i Kristiansand ved å legge snublesteiner ved inngangen til Arkivet.

Nå skal trappa, hvor støvler av både fanger, undertrykkere og krigjørere har trampet, fylles med kjærlighet for å minne oss om den mørke fortiden. Foto: Natasha Kamanzi.

Arkivet for freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand inviterte befolkningen til å komme å skrive vakre ord på steiner som ble lagt foran et anerkjent bilde fra det svakeste kapitelet i Norges historie.

I 2005 hadde FN bestemt at 27. januar skulle være en internasjonal minnedag for holocaust. Sørnett tok turen til Arkivet for freds- og menneskerettighetssenter for å få et nærmere blikk på denne historiske markeringen som også markeres flere steder i landet

MINNESTEDET. Foto: Natasha Kamanzi.

 

– Vil kjempe mot de destruktive kreftene i samfunnet

Hva er Snublesteiner?

  • Minnesmerkene plasseres i bakken for eksempel i fortau like ved den boligen hvor ofrene bodde. Snublesteinene er kubiske steiner på omtrent 10×10×10 cm, med messing på toppflaten.
  • De har inskripsjonen «Her bodde» eller «Hier wohnte», navn og fødselsdag, dato og sted for deportasjon og dødsfall. Steinene legges ned i bakken som brostein, med overflaten i flukt med bakken.
  • Det er skoler, slektninger og ulike organisasjoner som bistår med å samle informasjon. Finansieringen skjer ved hjelp av frivillige donasjoner.

Seniorrådgiver for Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Stein Chr Salvesen, forteller at hvert år markeres den 27. januar som et minne om konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleiren Auschwitz-Birkenau i Polen. Der ble jøder befridd av sovjetiske styrker på denne datoen i 1945, sier han til sørnett.

– Selve markeringen av holocaustdagen skal være et ledd i skolens holdningsskapende arbeid mot rasisme og diskriminering, sier Chr Salvesen.

Budskapet med arbeidet til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter er å vise at Kristiansand er en by for alle.

– Vi i Arkivet mener at alle mennesker er like mye verd, og at man sammen kan kjempe for Større rom for menneskeverd. Det tankegods som nazistene representerte lever den dag i dag.

Vi ser stadig eksempler på at det er mennesker som tror på at noen mennesker er mer viktig enn andre, forteller Chr Salvesen.