Anbefaler å avlyse eksamen i grunnskolen og videregående skole

    Utdanningsdirektoratet opplyser i sin nye rapport, at de anbefaler å ikke gjennomføre muntlig eller skriftlig eksamen i grunnskolen og videregående skole denne våren. Det kommer frem i risikoanalysen som utdanningsdirektoratet la frem mandag.