Kritiserer Fædrelandsvennen

Vibeke Sandåker (PDK) fra Åseral ledet demonstrasjonen mot restriksjoner og koronapass. Hun reagerte på hvordan Fædrelandsvennen dekket saken.

Den 22. Januar møtes over hundre personer i Wergelandsparken i Kristiansand hvor målet er å demonstrere mot restriksjoner og koronapass for å oppnå frihet, i følge dem. Journalister fra Fædrelandsvennen var tilstede under arrangementet for å dekke saken og endte opp med å vinkle den på en måte som Sandåker synes var trangsynt.

Lagde sak om jødestjerne
Under demonstrasjonen var det et par som hadde tatt på seg en jødestjerne hvor det sto “uvaksinert” på, fordi de mente man kunne dra paralleller mellom det å være uvaksinert i dagens samfunn og å være jøde under andre verdenskrig. Dette ble ganske kontroversielt og det var det journalistene fra Fædrelandsvennen valgte å fokusere på i store deler av saken de lagde om demonstrasjonen.

Vibeke Sandåker var ikke fornøyd med Fædrelandsvennen sin sak. Foto: Oscar Fjeldbraaten

Feil fokus
Sandåker forteller om at det var bra bredde i appellantene under demonstrasjonen, med så mange ulike perspektiver om retninger som samfunnet dras i med tanke på Covid-19, både innen- og utenlands.

-Så velger de å fokusere på en appellant og to eller tre andre i toget som bruker jødestjernesymbolet og drar dette ut mot høyreekstremisme, forteller hun fortvilet. Vibeke mener åpenbart at demonstrasjonen ikke hadde noen ting med nazisme eller høyreekstremisme å gjøre. Hun mener Fædrelandsvennen heller burde gitt et mer helhetlig bilde av demonstrasjonen.

Problematisk
-Media i dag er mer ute etter å ta vanlige folk som er rasjonelt skeptiske og fagfolk som snakker imot offentlige perspektiver, forteller Sandåker. Hun mener at de store mediene har vært et propagandarør de siste to årene når det kommer til Covid-19-viruset, og ikke har vært flinke nok til å belyse andres perspektiver.

Veldig uenig
Sjefredaktør Eivind Ljøstad er helt uenig i påstanden til Sandåker om at mediene har en skjev vinkling. -Det stemmer ikke at vi bare skriver saker for de som er positive for vaksine, forteller Ljøstad. Han forteller at Fædrelandsvennen er opptatt av å belyse forskjellige folk sine meninger om Covid-19-vaksiner.

Sjefredaktøren i Fædrelandsvennen mener de representerer et bredt mangfold. Foto: Oscar Fjeldbraaten

-Vi leter faktisk etter motstemmer, forteller Ljøstad. Dette er fordi han er opptatt av at det skal være balanse i sakene i Fædrelandsvennen. -Avisa har også en veldig raus og liberal holdning til leserinnlegg, sier Ljøstad som mener de etterstreber at forskjellige folk kommer til orde i sakene deres. Sjefredaktøren tilfører også at de kan dokumentere at de lager saker med forskjellige vinklinger.

Mener kritikken slår tilbake
-Du kan gjerne lete etter nettsteder som er skeptiske mot vaksiner, som for eksempel facebook-grupper mot vaksiner, men de slipper ikke til de meningene som er imot, sier Ljøstad. Han tilføyer at det er da ekkokammeret kommer fram.  Derfor mener han at en del av de som kritiserer mediene er for å være trangsynte, ofte er det selv.