Hjelp til familier med lav inntekt

  Kristiansand kommune strekker nå ut en hjelpende hånd. Fritidsfondet er en økonomisk støtteordning som skal bidra til at flere barn får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

  Illustrasjonsbilde Foto: Malene Nilsen

  Daglig leder i RIL, Øystein Konradsen, er en av flere som brenner for at alle barn som vil, skal få delta på fritidsaktiviteter. Han forteller at det er de som ikke møter på trening, er de som er vanskelig å nå fram til.

  Mange kan føle på skam

  Randesund idrettslag er en av mange klubber i Kristiansand som barn og unge kan delta i. foto: Malene Nilsen

  – De vi har i RIL-klubben har vi rimelig god kontroll på, men de som ikke begynner får vi ikke vi tak i. Dette er ofte barn som vet at økonomien til foreldrene er presset, men ikke ønsker å belaste familien for sine fritidsaktiviteter.

  Konradsen forteller at klubben stiller opp dersom noen synes det er vanskelig.

  – Når noen tar kontakt, og vi skjønner at det er utfordringer med økonomien kan vi hjelpe med å finne en løsning på kontingenter, treningsavgifter, tøy, reiser og så videre, legger han til.

  Kommunen vil også bidra

  Fritidsfondet er en økonomisk støtteordning som er aktuell for familier med lav inntekt. Barn skal få dekket det fritidsaktiviteten koster, med en maksgrense på 10 000 kroner i året som inkluderer utgifter til kontingenten, turer, utstyr mm. Ordningen gjelder barn opp til 18 år, og man kan søke når som helst i løpet av året. Fritidsfondet er foreløpig et treårig prosjekt for å teste ut modellen, men tanken bak er at hvis barn har begynt på en aktivitet skal de kunne fortsette, og man kan derfor søke om støtte hvert år i prosjektperioden.

  Ønsker at ordningen skal bli mer kjent

  Fritidsordningen som modell ble vedtatt i bystyret i Kristiansand kommune våren 2020, og var søkbar fra 21. september 2021. Før jul var det rundt 150 som hadde søkt om støtte. Nå ser kommunen at det er flere som søker ettersom det er starten av et nytt semester, og flere kan delta i aktiviteter med koronalettelser.

  Monica Brandsrud viser stolt frem Fritidsfondet. Fotot: Privat

  -Vi ser at det er en økende utfordring når flere og flere barn vokser opp i lavinntekt-familier, og vi ønsker at Fritidsfond skal være en ordning som gjør det lettest mulig å få støtte, sier prosjektleder Monica Brandsrud.

  Fritidsfondet skal ikke være stigmatiserende, så man kan søke fra eget hjem, uten at noen får vite at man trenger penger.

  Foreldre, foresatte og personer med fullmakt fra foreldre kan søke om støtte.

   

  Man kan søke om fritidsfond gjennom Kristiansand Kommune sin nettside,
  https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/kultur-og-fritid/fritid/fritidsfond/