Regjeringen viderefører strømstøtteordningen

    Regjeringen viderefører strømstøtteordningen for frivillige lag og foreninger til ut mars 2023.
    Kristiansand kommune har nå ferdigbehandlet de første søknadene fra frivillige lag og foreninger, og totalt 115 søknader, hvorav 113 organisasjoner fikk innvilget støtte for desember 2021-mars 2022. Kommunen sier på sine nettsider at søknadsskjemaet for andre kvartal vil mest sannsynlig åpnes i august.