Nå kan det bli lettere å drive strippeklubb i Kristiansand

    Det er per dags dato ikke lov å drive skjenkebevilling til utesteder som driver med stripping. Dette kan bli endret i Bystyret i morgen. Statsforvalteren i Agder har nå funnet ut at det er ulovlig å nekte skjenkebevilling på grunn av stripping. Fvn.no omtalte saken først.

    https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/287Olr/stripping-kan-bli-lov-paa-kristiansands-skjenkesteder