Barn og unges uhelse etter pandemien

Statistikk fra Ungdata 2022 viser at unges livskvalitet har hatt en tydelig endring siden undersøkelsen i 2019. Resultatene viser at mange unge sliter med å vende tilbake til skolebenken etter pandemien. Nå etterlyser høyrepolitiker Arve Stokkelien flere og bedre tiltak i kampen mot psykisk uhelse blant skoleelever.