– Hvis de voksne ikke tør å snakke om det, hvorfor skal vi?

Rundt omkring på skolene i Agder denne uken har det foregått et undervisningsopplegg som heter uke 6. Det er Foreningen Sex og Politikk som tilbyr materialet og det har som mål å fremme trivsel og bekjempe mobbing.

 

En av skolene som har tatt del i opplegget er Kristiansand Katedralskole Gimle. De har denne uken svart på spørsmål om sex, hatt foredrag om hvor grenser går og psykologi cafe med tema om samtykke. Foto: Vilde Polle Nøtnes

Tirsdagen ble det avholdt psykologi-cafe på KKG hvor praten skulle handle om samtykke. Her fikk elevene se videoer av eksempler på hvordan man ikke skal oppføre seg når det kommer til å innhente samtykke, men også en prat om hvordan samtykke skal være. Elevene stilte spørsmål om sex og samtykke-lov, og av de elevene som deltok var det en overvekt av jenter.

Helsesykepleier Hanne Gro Støldalen tar med glede i mot elever som har spørsmål som omhandler seksualitet og samtykke. Foto: Vilde Polle Nøtnes

Helsesykepleier Hanne Gro Støldal sto ansvarlig for innholdet i denne caféen. Hun forteller at det er som regel flest jenter som kommer på disse oppleggene da det er en del av en frivillig undervisning. Hun undrer seg om det kan være navnet på caféen som gjør at guttene ikke kommer. Hun mener at gutter er like interessert i temaet samtykke som jenter er, men at det er vanskelig å nå dem, og tenker at det er i klasserommene man når guttene.

– Der får de muligheten til å både se, lese og høre som gir dem en mulighet til å kunne reflektere rundt temaet sammen med sine medstudenter, forklarer Støldal.

 

 

Det er og foreldres ansvar å lære barna sine.
En av aktørene som stiller med foredrag om samtykke og seksualitet hos de forskjellige skolene, er NOK Agder. De er en fagressurs og lavterskeltilbud for personer som har opplevd et seksuelt overgrep.                                                                            

Lisbeth Tranberg, veileder hos Nok Agder. Foto: Vilde Polle Nøtnes

– Jeg tror i utgangspunktet ikke at gutter og jenter ønsker å trå feil, og at dette handler om bevisstgjøring om dette med samtykke, forteller Lisbeth Tranberg, veileder hos NOK Agder.

Hun mener at det først og fremst handler om hvor mye foreldre legger vekt på å lære barna deres om samtykke, grenser og kroppsspråk og at det handler om holdninger og meninger i samfunnet og hva skolene og helsesykepleierene setter på dagsordenen.

Porno-inspirert debut.
Tranberg mener at vi må ta for oss utviklingen i dagens samfunn når det kommer til seksualitet, samtykke og hva som er normalt.

– Vi må ta inn over oss at vi ikke har kontroll på hvordan ungdommen i dag ser tusenvis av timer med pornografi også snakker vi om samtykke og seksualitet i tre timer på skolen. Det går ikke opp, sier Tranberg.

Slik ser plakaten til KKG videregående skole ut. Foto: Vilde Polle Nøtnes.

Vi må snakke mer om normalitet og konsekvenser, og vi voksne må følge med på dette, både foreldre og skolen.

Hun syns det er kjempefint at skolen setter fokus på dette temaet, men at det burde være kontinuerlig og at det ikke er nok med bare en uke seksualundervisning. Hun forteller om at mange ungdommer debuterer seksuelt med pornografi som inspirasjon og at det burde prates mer om hva som er normalt og hva som er ekstremt.

– En ting er skolen og samfunnsoppdraget, den andre er foreldrene, vi foreldre må også skjønne at det skjer mye i forhold til utvikling og endring i samfunnet, sier Tranberg.

 

Hvis ikke lærere og voksne tør å prate om det hvorfor skal vi?
Lotte Drevland er russepresident ved Kristiansand Katedralskole Gimle, som er en av skolene som har hatt fokus på uke 6. Hun har vært med på å planlegge arrangementet. Drevland forteller om at tilbakemeldingene fra elevene har vært positive. De syns det har vært et bra opplegg og det at mange av disse foredragene har foregått i elevkantinen, har gitt dem mulighetene til å være anonym, noe som elevene har vært opptatt av å være.

Lotte Drevland er russepresident ved KKG videregående skole og har vært med på å planlegge uke 6 opplegget. Foto: Privat.

– Det er jo et tema som er ganske sårbart for mange. Det blir ikke snakket mye på skolen eller i venne gruppene om det da det ikke er blitt normalisert, forteller Drevland.

Et av spørsmålene som dukket opp under planleggingen var hvordan man best mulig kunne få inkludert guttene. Drevland mener at anonymitet er løsningen som gjør det lettere å få med ungdommen. – Det var en baktanke, vi vet at folk ikke hadde deltatt hvis det hadde vært åpent i større grad, legger hun til.

 

 

Det ble satt opp en scene midt i elev kantinen for å nå ut til flere. Foto: Vilde Polle Nøtnes

På torsdagen hadde de fått inn over fem hundre spørsmål om sex som skulle svares på. Det at arrangementet var anonymt gjorde at elevene var mer engasjert.

Videre forteller hun om at hennes erfaring med seksualundervisning på skolene er at det kun snakkes om én gang i året og at dette ikke er nok. Elever tør ikke å prate om temaet da det er tabu-belagt.

Det er lagt opp til at vi skal vite dette fra før og at ungdommen mister jomfrudommen ganske tidlig. Det er ikke sant, legger hun til.

Elever har uttrykt at de har et stort behov for mer seksualundervisning da de føler at det ikke snakkes nok om. De forteller om at lærerne ikke tar initiativ til denne praten og at elevene selv må gjøre dette. Drevland spekulerer i at en konsekvens av dette er at de gjør ting de ikke vet hva innebærer eller er komfortabel med, fordi de tror andre har forventninger på hva sex skal være. Hun tror at hvis det hadde vært snakket om i forkant, hadde det være færre som hadde fått dårlige opplevelser.

Hvis ikke lærere og voksne tør å prate om det, hvorfor skal vi, spør Drevland.