– Meld fra om ulovlig hummerfiske

Naturvernforbundet ønsker dine tips om ulovlig hummerfiske.

– Nå i sesongen er det spesielt interessant med tips om ulovlig omsetning, sier Marinbiolig, Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet.

For om du ikke er hummerfisker av yrke, har du ikke lov til å selge fangsten din.

– Det er mye penger i hummerfiske, og det finnes folk som har blitt dømt for å selge hummer svart, sier Schulze.

Ulovlig fangst ansees som alvorlig miljøkriminalitet.

– Meld fra om ulovlig hummerfiske, oppfordrer marinbiologen.

Skal du bedrive hummerfiske, må du oppdatere deg på reglene.
Naturvernforbundet tipser videre til politi og kystvakt for å ta deg på fersk gjerning.

Hummerfiske er kun lovlig i Vest-Agder i perioden fra 1. oktober til og med 30. november. Resten av året skal hummeren få være i fred. Havets kardinal er spesielt utsatt i gyteperioden på sommeren. – Det blir som å slakte en kalvende ku, sier Schulze om hummerfangst utenfor sesongen. Da kan hummeren ofte ligge uten skall, og er svært sårbar. Dessuten er det forbud mot å fange hummer med utvendig rogn hele året.

Naturvernforbundet etablerte i samarbeid med Kystvakt og politi en egen hjemmeside og tipstelefon 19. september 2008. Formålet er å få folk til å si fra om ulovlig hummerfiske. Nettsiden finner du her.

Reglene for hummerfiske finner du på fiskeridirektoratet sine hjemmesider.