Foretrekker flere lærere

Regjeringen la i forrige uke frem Soria Moria 2 med et punkt om at det skal innføres en gratis SFO-time hver dag for alle elever fra 1.-4. klasse. Rektor ved Fagerholdt skole, Arild Sæbø, mener at det kanskje ikke er til det pengene bør gå.

Rektor på Fagerholt skole i Kristiansand, Arild Sæbø, ser positivt på tilrettelegging av mer fysisk aktivitet, men mener at aktiviteten allerede er bra nok på skolen.

Sæbø er i ikke helt enig i alle Soria Moria 2 sine punkter
Sæbø er i ikke helt enig i alle Soria Moria 2 sine punkter. Foto: Geir Arne Madland

– Det er viktig å få flere lærere inn, forteller han.

Sæbø mener det heller vil være viktigere å få flere lærere inn samt heve opp nivået deres utdanningsmessig.

Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Ketil Raknes, er ikke enig.

-Vi vet at barn som går i SFO gjør det bedre på skolen enn de som ikke gjør det, og at kostnadene gjør at noen av de barna som trenger det mest, ikke deltar i SFO. Ved å innføre en gratis time SFO hver dag vil vi sikre alle norske barn et godt tilbud der de kan få hjelp til lekser, delta i fysisk aktivitet eller kulturaktiviteter.  Et tilbud om leksehjelp er spesielt viktig for elever og foreldre som ønsker ekstra støtte i læringsarbeidet,sier han.

Når SFO begynte var det mer et oppbevaringssted, nå er det mer faglig innhold – Arild Sæbø

Sæbø mener at regjeringens skolefritidordningspunkt bare blir å utvide dagen.
– Foreldre har også ansvar for undervisning og opplæring sier han. Fri leksehjelp inngår allerede i SFO ordningen slik den er.

Hilde Lohne-Seiler er styrerepesentant på Fagerholt skole og er veldig fornøyd med ordningen.

Hilde Lone-Seiler og sønnen Marcus liker den nye målsetningen
Hilde Lone-Seiler og sønnen Marcus liker den nye målsetningen. Foto: Kine Charlotte Ofstad

– Ingen tvil om at foreldre også har et stort ansvar for barnas utdanning og fysisk aktivitet, men ikke alle familier har treningsprogram,  så for disse er dette utrolig bra om det nå blir styrte fysiske aktiviteter.

Hun mener også det er på tide at det er et tilbud for alle uavhengig av inntekten i foreldrene.

Regjeringen vil bevilge ekstra penger til kommunene over statsbudsjettet slik at de kan innføre gratistimen. Ordningen skal innføres i løpet av den neste fireårsperioden, men allerede i statsbudsjettet for 2010 er det lagt inn 178 millioner kroner til timer til gratis leksehjelp fra 1-4 klasse.

Fagerholt skole

  • Skolefritidsordningen er for barn fra 1. til 4. klasse
  • Skolen har ett friminutt på 15 minutter og to på 30 minutter fordelt utover skolehverdagen hvor barna kan drive fysisk aktivitet