Ønsker flere voksne på Nettby

- Vi ønsker å få bedre kjentskap til hva elevene gjør på nettsamfunn, sier lærerne Sjur Egset og Else C. M. Knudsen. I formiddag lærte politiet dem å lage en profil på Nettby.

Else C. M. Knudsen og Sjur Egset lærer å opprette profil på Nettby. Foto: Silje Rognsvåg
Else C. M. Knudsen og Sjur Egset lærer å opprette profil på Nettby. Foto: Silje Rognsvåg

Lærerne fra Havlimyra ungdomsskole i sentrum var blant 24 fagfolk fra barnevernet, fritidsetaten, Konfliktrådet, politiet og skolesektoren som  deltok på et praktisk kurs i sosiale medier i formiddag.  Målet med kurset er å øke voksne fagfolks tilstedeværelse i nettsamfunn der unge er.

– Kurset holdes for å gjøre deltakerne mer trygg på nettsamfunn og kontakten med unge via nett, sier Olaf Haugen, kriminalitetsforebyggende koordinator i rådmannens stab. Han er med i den tverretatlige arrangørgruppen for seminaret.

– Det er mange unge på nettet, men de voksne er ikke der i like stor grad. Vi trenger å være tilstede for å kommunisere med de unge, se hva de er opptatt av, og kunne svare på spørsmål, forklarer Haugen.

– Jeg har aldri vært på Nettby før, men jeg vet at det foregår nettmobbing, forteller Else C. M. Knudsen, som er er opptatt av at man bør få bruke av arbeidstida til å være tilstede på nettsamfunn.
– Det tar mye tid, bekrefter Egset.

Vi trenger å være tilstede for å kommunisere med de unge, se hva de er opptatt av, og kunne svare på spørsmål

Nettby hjelper politiet
På kurset lærte fagfolkene å lage en profil på Nettby og orientere seg på nettsamfunnet, og politibetjent Magnus Fiane ved Agder Politidistrikt delte erfaringer hans team har hatt med politiets profil på Nettby. Dilemmaer rundt tilstedeværelse på nettsteder er også aktuelle.

Arrangør Hauge mener at det er viktig å sette av tid til å være tilgjengelig for unge på nettet.
– Dette burde være like normalt som å følge ungdom på fotballkamp!

Politibetjent Magnus Fiane opprettet en profil for politiet i Kristiansand på Nettby for ett år siden, og er veldig fornøyd med resultatene det har gitt.

Politibetjent Magnus Fiane hjelper fagfolkene til å lage Nettby-profil. Foto: Silje Rognsvåg
Politibetjent Magnus Fiane hjelper fagfolkene til å lage Nettby-profil. Foto: Silje Rognsvåg

– Det er er kjempesuksess. Vi får mange tips fra de unge som har ført til at vi har løst saker, beslaglagt narkotika og funnet savnet ungdom.  Profilen har hjulpet oss til å gjøre en bedre jobb, forteller Fiane. Han tror de bare har sett starten på hvordan man kan bruke nett til å nærme seg befolkningen.

Også profiler for skoler har fått god respons fra barn og unge på Nettby.
– Flere har reagert på at det fins grupper for selvskading, forteller Oddbjørn Egeland, IT-rådgiver hos skoledirektøren i Kristiansand. Han håper at kursdeltakerne ønsker å være tilstede på nettet i tiden framover. Om et halvt år skal det holdes oppfriskningskurs, der man skal gi en pris til dem som som har vært minst aktive, og ikke nådd så høy rang i nettsamfunnet Nettby.