Dobbelt så dyrt å passere

En gang etter jul neste år vil overgangen til det nye bompengesystemet skje. Kristiansand er den eneste kommunen i dag som sitter med den gamle ordningen.

965528361_349444215cDet har lenge vært uklart når det nye bompengesystemet i Kristiansand trer i kraft.
I følge Karl Sandsmark i Statens Vegvesen vil overgangstidspunktet skje en gang etter jul neste år.
Stortinget har bestemt at periodeavtalen for bilistene går ut.

– Periodeavtalen går ut og det vil kun være mulig og tegne verdiavtale. Om man passerer en bomring uten AutoPASS vil det koste 20 kroner og passere.
Man kan få fra 30 til 50% rabatt gjennom verdiavtalen, ifølge Karl Sandsmark i Statens Vegvesen.

– Hva slags gunstige tilbud kan dere tilby fra og med 1.januar for de som passerer bomringene ofte, og flere ganger om dagen?
– Gjennom en verdiavtale går det an å spare opp til femti prosent per passering.
Det vil da bli 10 kroner per tur isteden for 20. Dette er det gunstigste tilbudet for de som passerer bomringen ofte.
Det vil også bli en ny ordning hvor man kjører gjennom en bomring og passerer gratis innen en time. Dette gjelder da for alle bomringene, sier Sandsmark.

Den nye ordningen vil også kutte myntfeltene, slik at alle kjører der hvor det nå er AutoPASS, uansett om man har bombrikke eller ikke.
Uten bombrikke vil man motta en faktura på 20 kroner per passering, man kan derfor ikke få bot.

Kristiansand har søkt om og gå opp til 20 kroner per passering, uten bombrikke, fordi de vil finansiere mange nye veiprosjekter.
Blant annet prioriteres Vågsbygd veien først, i første omgang opp til Lumberkrysset.
Andre planer er sykkelvei langs Hamresanden, ny vei ut til Kjevik Flyplass og E39 vestover. Disse veiplanene er lagt frem i bompengesøknaden til Stortinget.

Når tenker dere å informere kundene om de nye endringene?
– Så fort vi vet hva Stortinget har vedtatt. Folk skal få skikkelig informasjon, sier Sandsmark.