Etterlyser mer religion i psykologifaget

78 prosent av studentene ønsker mer religion i psykologiutdannlesn, kommer det fram i en ny undersøkelse.

Fakta om undersøkelsen

564 studenter har svart på spørsmål om religion i psykologiutdannningen

93  prosent rapporterer at det ikke er fokus på religion i utdanningen i dag

78 prosent ønsker mer fokus på religion

27 prosent opplever utdanningen som respektløs mot religiøse mennesker

15 prosent rapporterer at de har opplevd at religiøse mennesker blir dårlig behandlet av foreleserne

Rektor Harald Nygård ved Ansgarskolen sier til Sørnett at religion bør spille en viktigere rolle i faget.

Forskere ved Universitetet i Bergen og Modum bad stiller spørsmålet om religion blir neglisert i norsk psykologiutdanning. 564 studenter har svart på undersøkelse om religion i psykologiutdannelsen.

Undersøkelsen er publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening.

Populært studium

Rektor Harald Nygård forteller om god søkning, og godt belegg på psykologiutdanningen ved Ansgar. Skolen har tilbudt bachelorstudium i ”Psykologi med religion og helse” i fem år, mens de nylig har supplert studietilbudet med årsstudium i psykologi.

– Særlig i bachelorstudiet legger vi vekt på sammenhengene mellom religion og helse, mens årsstudiet vårt er mer likt som det som tilbys av de andre utdanningsinstitusjonene, forteller Nygård.

Tro en del av kulturen

Han mener religion er en sentral del av hverdagen til mange nordmenn, og at psykologer trenger å vite om religion når de skal behandle mennesker for psykiske plager.

– Den troen som finnes i folket bør avspeiles i psykologiutdanningen, sier Nygård.