Rasteplasser framfor kampanjer

Til sammen cirka 15 millioner kroner er brukt på kampanjen ”Stopp og sov”. Det tilsvarer kostnaden av manglende utbygging av rasteplasser.

trett

Regionssjef i Norsk Lastebileierforbund (NLF) i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland, Karl W. Strandvik, er oppgitt over myndighetenes prioriteringer. Han beskriver myndighetenes prioritering som fine ord og lite tiltak.

– Det er helt uholdbart at myndighetene bruker så mye ressurser på skilt og kampanjer i stedet for å bevilge midler til egnede steder for å stoppe sikkert og komfortabelt. Det er en feilprioritering av Statens vegvesen i kampen mot søvnulykkene raser en oppgitt Strandvik til Sørnett.

Kampanjen ”Stopp og sov” har til sammen kostet 15 millioner av statskassen. Det tilsvarer kostnaden av den nye hvileplassen på E18, ifølge utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet.

Strandvik understreker at forbundet stiller seg positiv til holdningskampanjer, men at utbygging av hvileplasser for yrkessjåfører bør prioriteres først.

15 prosent av dødsulykkene på norske veier skyldes søvnige bilister, opplyser NRK.  En av fire bilister opplyser i en fersk undersøkelse utferdiget av av Norstat, at de har forårsaket nesten-ulykker ved å ha sovnet eller nesten sovnet bak rattet.

– For privatbilister er det per i dag tilfredsstillende steder å stoppe på nye E18. Men for yrkessjåførene er det i mindre grad tilfredsstillende steder å stoppe, sier trafikksikkerhetsansvarlig ved Statens vegvesen, Cecilie Lindheim.