Attraktiv studentby?

Kulturtilbud på en bred skala, et variert utelivstilbud og boliger som er tilpasset unge og nyetablerte med en tilsvarende privatøkonomi er punktene studente trekker frem som viktige.

Kristiansand kommunes undersøkelse viser oss at studentene ikke bare er opptatt av studentaktiviteter og livet på kampus, men også byliv. Når de snakker om uteliv er de ikke opptatt av mest mulig fest og alkoholkonsum, men de er opptatt av den negative virkning debatter rundt skjenking og støy får.

Kultur
Studentene fokuserer på kultur. Foto: Fredrik Løkke

– Det er ikke grunnlag for å dra de bastante konklusjoner etter denne undersøkelsen. Likevel er det neppe å dra innholdet for langt å si at Kristiansand har et høyt antall gode ambassadører på Kampus Gimlemoen skriver Tina Bangsund Olsen i en delrapport for kommuneplanen.

Videre byutvikling

Flere respondenter har mange ideer rundt byutvikling, og generelt kan man trekke ut at de ønsker en utvikling av hele sentrum og dets områder. Lund trekkes konkret frem som et eksempel for videre utvikling, og man kan tenke seg at tilsvarende vil kunne gjelde for andre sentrale bydeler.

Det kan altså virke som om et sterkt fokus på byen som en helhet er viktig for å tiltrekke studenter, og for å få dem til å bli etter endte studier. Studentene vet hva de vil ha. De er i en fleksibel livsfase hvor de flytter på seg om de ikke får de tilbud de ønsker seg i en by både med tanke på fremtidig arbeidsmarked, boligtilbud og fritidstilbud.

Godt fornøyd med å bo i byen

Totalt sett er de aller fleste godt fornøyd med å bo i Kristiansand, størsteparten av respondentene legger seg på en vurdering 4 og 5 hvor 5 er mest enig.

Kultur attraktiv studentby
Fornøyd med å bo i universitetsbyen Kristiansand. Foto: Fredrik Løkke

-Det kan være flere årsaker til at man er fornøyd med å bo i en by. Eksempelvis kan et godt studentmiljø på et enkeltstudie føre til at man svarer at man er førnøyd totalt sett med å bo i byen skriver Bangsund Olsen.

– En måte å få vite om byen oppleves attraktiv på er å se hvorvidt man kan tenke seg å anbefale andre å bo i byen, skriver Bangsund Olsen.

Skalaen for dette spørsmålet viser at flere kristiansandere enn innflyttere kan tenke seg å anbefale byen for andre. Likevel viser det en positiv overvekt blant både innflyttere og kristiansandere selv om tallene er noe annerledes enn for hvor fornøyd man selv er med å bo i byen.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at kommuneplanen 2010-2020 skjer er den første etter at kristiansand ble universitetsby. Alle innbyggere skal i prinsippet høres når det lages kommuneplan. Prosjektgruppen la derfor inn en gjennomføring av en enkel spørreundersøkelse blant studenter i Kristiansand som et av tiltakene i medvirkningsstrategien.

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post til den enkelte student. Totalt svarte 654 studenter på undersøkelsen. Av studentene er det 61 % kvinner og 39 % menn. Av disse er 76 % innflyttere og 24% kristiansandere.

Hele undersøkelsen finner du HER

[poll id="10"]
DSC_0003
Foto: Fredrik Løkke

(Kilde: Kristiansand Kommune).