Frykter privatisering ødelegger bykjernen

Undersøkelsen for studenter og for fastboende om byutvikling og trivsel ble lagt fram under dagens formannskapsmøte. KrF-politiker Harald Sødal raste over de forslagene om modernisering som kom fram av undersøkelsen.

sodal1
Skeptisk: KrF-poltiker Harald Sødal (71) er kritisk til modernisering og privat utbygging i Kvadraturen.

– Det er hårreisende at det er studenter og pensjonister som skal fortelle oss i den herskende og etablerte veteranmiddelklasse hvilken utvikling for hvilken by vi ønsker, kommenterte Sødal etter at undersøkelsen ble lagt fram.

I undersøkelsen kom det fram at studenter ønsket et mer moderne og urbanisert sentrum i Kristiansand kommune.

Sødal er skeptisk til at private markedskrefter i Kvadraturen vil ødelegge den tradisjonelle bykjernen.

– Arealene har veldig stor verdi for kommunen. Dersom store betongblokker og glassbygninger får slippe til som i en storby som for eksempel Oslo, er dette svært uheldig for bybildet, raste Sødal til Sørnett i pausen under formannskapsmøtet i dag.

Sødal påpeker at politikerne har et ansvar for ivareta kommunens interesser slik at ikke kapitalens frie krefters spill vil iverksette tiltak han karakteriserer som skjemmende for Kvadraturen.