Miljøprosjekt i Kenya blir støttet av kommunen

Kjelland Spinnangr i stiftelsen ARC-aid er i Kenya og jobber med prosjekt for klima og skogmidler. Miljøvernenheten i kommunen støtter prosjektet og har gått inn med midler.

kjellan spinnangr daglig leder Foto: ARC-aid
Daglig leder Kjellan Spinnangr Foto: ARC-aid

– Prosjektmidlene skal både bidra til konkret kunnskap om ivaretakelse av trær og skog, og øke bevisstheten om nytten av dette.  I tillegg skal vi  plante ut endel tusen trær, sier daglig leder i ARC-aid, Kjelland Spinnangr.

Målet med prosjektet er å binde karbondioksid, øke bevisstheten av nyttetrær, prøve å påvirke nedbørsmengden og forhindre jorderrosjon.

Prosjektet vedrørende bevisstgjøring og utplanting vil skje under den pågående regntiden, sier Spinnangr.

Miljøvernsjef for miljøvernenheten i Kristiansand kommune, Øystein Holvik, mener at prosjektet er positivt.

– ARC-aid er med i klimaforum her i Kristiansand, og vi vil gjerne stimulere til et samarbeid mellom ARC-aid og kommunen, sier Holmvik.

Stiftelsen har fått kr 50.000 til prosjektet.

ARC-aid sitt klima og skogsmidler prosjekt 2009 Kenya

  • Sakwa/Nyanza provinsen
  • Plantes av lokale bønder og skoleklasser
  • Forbindelse til FN sin trekampanje i UNEP i Nairobi
  • Mål å redusere fattigdom ved hjelp til selvhjelp

– Jeg synes det er inspirerende at Kristiansand kommune tenker og handler globalt, og tar ansvar, forteller Spinnangr.

Forutsetningene for at midlene ble innvilget fra kommunen er at ARC-aid må lage rapport fra prosjektet med tilhørende regnskap.