Innovasjon Norge har gitt ut årets bygdeutviklingspris

Bygdeutviklingsprisen gikk til Vennesla hestesportsenter.

Årets bygdeutviklingspris i Vest-Agder er tildelt Vennesla Hestesportsenter. Prismottaker Sissel Røinås har sammen med familien bygget opp hestesportsenteret i Vennesla. Prisen på kr 50 000 kroner ble delt ut av Innovasjon Norge Agder.

Styreleder i Innovasjon Norge Agder Tore Gysland hadde gleden av å dele ut prisen til en fornøyd og stolt prismottaker.

– Prismottaker har vist pågangsmot og ståpåvilje for å realisere et moderne ridesenter. Vi ønsker med prisen å påskynne det fine arbeidet du og dine står for og at dere har greid å etablere gode arbeidsplasser og et godt miljø på en sentralt beliggende landbrukseiendom, sa Gysland til vinneren.

I tillegg til pengepremien mottok senteret et diplom, står det på hjemmesiden til Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge la vekt på:

- Økonomisk resultat
- Sysselsetting, spesielt for kvinner og ungdom
- Utnytting av lokale ressurser og ringvirkninger lokalt
- Nyskaping og originalitet
- Miljøvurdering

Røinås og familien viser med hestesportsenteret en god måte å utnytte en landbrukseiendom, der de skaper arbeidsplasser og gode opplevelser. Sentralt beliggende jordbruksarealer er her tatt i bruk på en utradisjonell og fin måte til beste for lokalbefolkningen.