Kritisk til privat oppkjøring

FrP ønsker å privatisere førerprøven for å redusere oppkjøringskøene. Kristiansand trafikkstasjon er kritisk til ordningen.

Privat oppkjøring: Theresie Røysland (18) sammen med trafikklærer Chris Refstie er positiv til forslaget om å kunne kjøre opp med trafikklæreren.
Privat oppkjøring: Theresie Røysland (18) sammen med trafikklærer Chris Refstie er positiv til forslaget om å kunne kjøre opp med trafikklæreren.

– Det blir som å sette bukken til å vokte havresekken, sier seksjonsleder ved trafikant og kjøretøy Terje Bekker ved Kristiansand trafikkstasjon.

Han er svært kritisk til at det blir opp til trafikkskolene å vurdere om elevene har gode nok kjøreferdigheter til å ferdes i trafikken.

– Det blir som å studere et fag uten å ta eksamen, forteller Bekker.

Videre understreker han at evaluering og eksaminering bør være det offentliges ansvar. Samtidig ser han at den voksende køen og ventetida kan gjøre privatisering nødvendig om det offentlige ikke gjør jobben sin.

Trafikklærer Chris Refstie ved Kristiansand Trafikkskole er uenig med Bekker.

– Trafikklærerne kjenner den enkelte elev og prestasjonene den har oppnådd gjennom hele opplæringa og fram til førerprøven. På den måten kan en trafikklærer gi et mer rettferdig bilde av den enkelte kandidat i forhold til prestasjonene, sier han og fortsetter.

– Mange kandidater med gode kjøreferdigheter opplever å stryke fordi han eller hun har ”en dårlig dag” hos den offentlige sensoren, sier Refstie til Sørnett.

Han påpeker likevel at han ser at det kan være problematisk at opplæring og eksaminering skjer på samme sted.

– Det er klart at noen få useriøse trafikkskoler vil kanskje kunne la seg friste til ”dele ut” førerkort lettere til kandidater som ikke tilfredsstiller kravene. Men det er jo ikke noe mål for trafikkskolene å gi elever førerkort dersom de ikke tilfredsstiller de ferdighetene som kreves, forteller han.

Administrerende direktør ved Skandinavisk Trafikksenter, Ole Wiktor Olsen, er også positiv til å privatisere førerprøven.

– Mindre kø og ventetid faller først og fremst elevene til gode, forteller Olsen.