Livsfarlig skolevei uten broa

Hvis hengebroen som knytter Mosby og Haus sammen stenges, må skolebarna gå 2,2 kilometer ekstra langs riksveien uten gangsti. – Det er livsfarlig, sier Pål Hodne i Haus velforening.

VIKTIG: – Broa knytter lokalsamfunnet sammen, sier Pål Hodne i Haus velforening. Han mener kommunen må bygge ei ny gangbro mellom Haus og Mosby. (Foto: Kjetil Nygaard)

Hengebroen som går over Otra fra Haus og over til Mosby ble bygget like etter andre verdenskrig. Allerede da var vaierne godt brukt.

– Denne broa har gjort jobben sin. Vaierne ble brukt i en taubane fra Hunsfos til Ålefjær før de for seksti år siden ble flyttet hit. Det eneste som siden er byttet ut er toppdekket på broa, som tidligere var i tre, sier Pål Hodne i Haus velforening.

Broa det er snakk om knytter beboerne på Haus til Mosby og er svært viktig for lokalsamfunnet. Skolebarna bosatt på Haus går på Mosby barneskole og Torridal ungdomsskole og bruker broa daglig. Mange Mosby-beboere går over broa for å ta bussen nedover Sødalsiden, spesielt til UiA og KKG.

RUSTER: Rekkverket på broa bærer preg av å ha stått der i 60 år. (Foto: Kjetil Nygaard)

– Kommunen har sagt at broa på stenges ved kraftig vind eller regn på grunn av fundamentet. Da må barna gå en livsfarlig omvei om Kvarsteinbroa, og veien blir nesten dobbelt så lang. Der er det 70-sone og ingen gangsti. Hvis broa stenges må ungene ha skyss til skolen, sier Hodne.

 

Tror på ny bro
På den aktuelle omveien ble en 17 år gammel jente drept etter å ha blitt påkjørt av et vogntog i fjor sommer. Hodne har troa på at Kristiansand kommune finner penger til å bygge ny bro raskest mulig.

– Jeg tror det er sannsynlig at kommunen bygger ei ny bro, og jeg håper den bygges parallellt med den gamle slik at vi slipper å være uten bro mens det bygges. Spørsmålet er om det blir ei ny, ruvende hengebro eller om det kanskje blir bygget ei vanlig bro med en pilar i midten, forklarer han.

Ikke i kommuens plan
Ingeniør Jon Petter Langfeldt i Kristiansand kommune driver stadig oppsyn med hengebroene i kommunen. Han innrømmer at broen på Haus er i dårlig stand.

– Hengebroa er ikke i god stand. Derfor har vi sendt ut varsel til beboerne i området om at den må stenges om det kommer endel snø og begynner å blåse. Da blir belastningen for stor. Den er for gammel og spinkel, sier Langfeldt, og legger til at det ikke er vedtatt å ruste opp broa.

– Politikerne har ikke vedtatt å gjøre noe med broa enda. I handlingsplanen for 2016 ligger det inne et forslag om å oppgradere eller bygge ei ny hengebro enten på Haus eller Hagen. Broa på Hagen, én kilometer lenger sør, er heller ikke i særlig bra stand, forteller Langfeldt.