Den nasjonale ekstremismedagen startet i Kilden.

- Denne dagen skal gi et viktig bidrag til forbygging av ekstremisme i Norge, forteller Imam Akmal Ali. Han og de andre deltakerne ser frem til den viktige dagen.

I forkant: Imam Akmal Ali mener det er viktig å være i forkant for å forebygge ekstremistiske miljøer.

 

– Ser frem til en dag der fagfolk kan utveksle kunnskap om et meget viktig tema, sier Ordfører Arvid Grundekjønn før det nasjonale heldagsseminaret om ekstremisme. Kilden fylles idag med fagfolk som arbeider med ungdom og unge voksne i kommunene, representanter fra politiet, videregående skoler, ansatte i DPS`er og barne-og ungdomsspsykiatrien (BUP) og også lokalpolitikere som ønsker faglig oppdatering om temaet.

 

– Det er viktig å være i forkant av slike ting som dette, man har helt nylig sett terrorhandlingene i Boston og opptøyene i sverige, som viser at dette kan skje i helt rolige og trygge områder også, forklarer Grundekjønn.

 

– Jeg syns det er kjempe fint at så mange mennesker med så forskjellig bakgrunn kan møtes rundt et slikt tema, forteller byens Imam, Akmal Ali. Han sier seg enig i Grundekjønns utsagn om å være i forkant.

– Etter 22. Juli så man at også i Norge kan slike ting skje, så det er veldig viktig å forkjempe slike holdninger, tanker og handlinger. Jeg tror en dag slik som denne er viktig i en slik bekjempelse, forteller Akmal Ali.

 

Mer fra Ekstremismekonferansen kommer forløpende.