Sørnett

FK Vigør fikk ikke høynet tilskudd

FK Vigør sin logo. Foto: FK Vigør

FK Vigør sin logo. Foto: FK Vigør

Resultatet fra gårsdagens kulturutvalg-møte er klart: FK Vigør var blant en rekke private idrettsanlegg som ikke fikk høynet tilskudd etter deres søknad.

Publisert:

En rekke private idrettsanlegg fikk sin sak behandlet i gårsdagens møte i kulturutvalget. Blant dem er FK Vigør, fotballklubben hadde søkt om 530 000 kroner i tilskudd til sitt private idrettsanlegg, Vigørhallen, men Kulturutvalget ble i gårsdagens møte enstemmig enig i at de forblir på kommunes forslag for 2023 på 125 000 kroner. Det er altså 405 000 kroner mindre i tilskudd enn det FK Vigør selv hadde søkt om at de trengte som nødvendige midler for å oppruste Vigørhallen.  Det ble i møte enstemmig vedtatt at ingen av de 12 søknadene fikk høynet tilskudd til deres respektive private idrettsanlegg.

Av søknadene i 2023 til årets søknadsrunde for tilskudd til private idrettsanlegg, var det spesielt søknaden fra FK Vigør som skilte seg ut. Idrettsklubben fra Kristiansand og bydelene Tinnheia, Hellemyr og Grim, har i en årrekke søkt om tilrettelig tilskudd til den eneste fotballbanen på Tinnheia, Vigørhallen, men får sjelden tilsagn på det de søker om.

Tilskudd til private idrettsanlegg skiller seg ut fra en del av de andre ordningene til
kommunen ved at den gir tilskudd til driftskostnadene av anlegg uavhengig av den
økonomiske situasjonen i klubben som drifter.

Formålet med ordningen er å støtte opp under drift av idrettsanlegg hvor Kristiansand ikke har tilfredsstillende kommunale anlegg, ifølge Kristiansand kommune hjemmesider. Der står det videre at "det kan gis tilskudd til drift av idrettsanlegget eller til leie uten driftsansvar i private anlegg hvor anlegget ikke er støttet av kommunen". I vurderingen om tilskudd er det lagt vekt på aktivitetsnivå, driftskostnader og anlegg rettet mot barn og unge.

[img241624_2LM]

Retningslinjer vil bli revidert i løpet av 2023
I saksprotokollen i referatet etter Kulturutvalgets møte i går står det:
– Kulturutvalget tar til orientering at retningslinjer vil bli revidert i løpet av 2023 og reviderte retningslinjer blir lagt fram for kulturutvalget og bystyret før neste søknadsfrist.