Sørnett

Fraværsgrensen for VGS elever endres kanskje