Sørnett

Gode søkertall for Folkehøyskolene

Både Kristiansand folkehøyskole og Agder folkehøyskole kan melde om gode søkertall til neste skoleår. Agder folkehøyskole har sendt 200 tilbud på totalt 110 skoleplasser, av disse forventer de at 60-70 vil takke ja. Kristiansand folkehøyskole melder om 100-110 søkere. Begge melder at søkertallene holder seg relativt stabilt fra i fjor. Sørlandet folkehøyskole var ikke tilgjengelige for kommentar nå i formiddag.

Publisert:

...

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand