Sørnett

- Det hjelper ikke at siden er der hvis folk ikke vet at den eksisterer

F.v.: Elevene ved Kvadraturen videregående skole, Nathalie Bedringås (17) og Melissa Johansen (17), mener en informasjonsside som ungrus.no er positivt dersom ungdom vet om den. Foto: Lena Rustan Fidjestad

F.v.: Elevene ved Kvadraturen videregående skole, Nathalie Bedringås (17) og Melissa Johansen (17), mener en informasjonsside som ungrus.no er positivt dersom ungdom vet om den. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Bare en av elevene Sørnett snakket med hadde hørt om Kristiansand kommunes nettside, ungrus.no, som ble lansert i mars. Prosjektleder Anne Vivestad har planer om å markedsføre siden på skolene før- og etter sommeren.

Publisert:

Sørnett tok en liten runde i skolegården på Kvadraturen videregående skole for å høre om elevene kjenner til ungrus.no. Verken Melissa Johansen eller Nathalie Bedringås hadde hørt om ungrus.no før Sørnett snakket med dem. Siden ble lansert av Kristiansand kommune den 17. mars med mål om å være et sted hvor ungdom kan lese- og spørre om rus.

- Det er positivt med en slik side dersom folk får vite om den. Når ungdom har spørsmål de lurer på er det bra at de kan finne svar der. Men det hjelper ikke at nettsiden er der hvis folk ikke vet at den eksisterer, mener Johansen.

Bedringås er enig med henne.

- Det er bra at det er et sted på internett med informasjon og muligheten til å stille spørsmål, men ungdom må vite om siden for at den skal ha en effekt, sier hun.

Ønsker mer markedsføring

Prosjektleder, Anne Vivestad, forteller at kommunen fortsatt har en jobb å gjøre i forhold til markedsføring av nettsiden.

- Foreløpig er det få som vet om siden, så vi ønsker å markedsføre den mer. Etter at det ble laget et par saker om den i media merket vi større trafikk, sier hun.

- Vi har planer om å informere om siden på skolene før- og etter sommeren. Målgruppen vår er ungdom mellom 12 til 20 år. Fokuset ligger hovedsaklig på elever på ungdomsskoler og i videregående. I tillegg ønsker vi også å nå ut til de som går siste året på barneskolen, fortsetter Vivestad.

Til tross for at markedsføringen ikke helt har kommet i gang er hun fornøyd med pågangen så langt.

- Nettsiden blir lansert lokalt siden den gjelder for Kristiansand kommune. Til nå har vi hatt rundt 4000 treff. Det har ikke vært så mange spørsmål enda. Det tror jeg enten skyldes at de som leser finner svar på det de lurer på, eller at terskelen for å stille spørsmål er høy, sier prosjektlederen.

Tar anonymitet alvorlig

Melissa Johnsen og Nathalie Bedringås er redd for at anonymiteten kan bli brutt når nettsiden bare gjelder for Kristiansand.

- Det kan være negativt med en lokal side dersom andre identifiserer personen gjennom situasjonen det blir skrevet om. Dersom jeg hadde hatt behov for å bruke en slik side hadde jeg valgt en som gjelder for hele landet, sier Johnsen.

[img41887_2RM]

Vivestad forteller at anonymitet er en oppgave som blir tatt alvorlig.

- Vi anonymiserer de som stiller spørsmål ved å sørge for at det verken blir skrevet om navn eller sted. I tillegg har alle som mottar henvendelser taushetsplikt. Vi er veldig oppmerksomme på at våre brukere ikke skal avsløre seg selv eller andre, sier hun.

Vil nå de som sitter hjemme

Nettsiden er en del av målene i kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan som skal nås innen 2012. Planen tar for seg tidlig oppdagelse av- og handling mot rus for å forhindre at barn og unge utvikler rusproblemer.

- Ungrus.no informerer om hva som kan føre til rusproblemer, og hvordan man kan leve med dem. På nettsiden kan man lese om forebygging av rus og undersøkelser som blir gjort. Det er i tillegg mulig å stille spørsmål til en bred og profesjonell svartjeneste. For de som ønsker det har vi en oppfølgingsressurs som kan kontaktes via telefon, forteller Vivestad.

- Med en side på internett vil vi åpne for muligheten til å nå de som sitter hjemme og ikke har det så bra. Noen av dem oppsøker kanskje ikke hjelp og trenger et sted å begynne, legger hun til.

Lettere å trykke ”send”

Koordinator for hasjavvenning i Kristiansand og helsesøster ved Kvadraturen Videregående skole, Anne-Randi Hanssen, er en av dem som mottar spørsmål fra de unge.

- Jeg ble spurt om jeg kunne være med i panelet og svare på de spørsmålene som har med cannabis å gjøre. Til nå har jeg fått to eller tre spørsmål, så det er ikke så mange enda. Men det er alltid sånn med nye tiltak, sier hun.

Hanssen mener ungrus.no er et godt tilbud for de unge.

- Det er bra at kommunen oppretter en slik arena når ungdom bruker internett i så stor grad som de gjør. Jeg tror det er behov for en slik side i kommunen. Det kan være lettere for de unge å ta kontakt når de kan være anonyme og trykke på ”send”-knappen fremfor å åpne en dør.

Hun sier at det i noen tilfeller kan være komplisert å svare på spørsmål over nett når hun ikke har oversikt over hele problemstillingen.

- Ved slike tilfeller ber jeg dem ta kontakt med enten meg personlig eller sosiale og forebyggende tjenester (SOFOT), forteller Hanssen.

- Jeg håper at barn og unge som trenger noen å henvende seg til med spørsmål eller behov bruker siden, avslutter Vivestad.