Sørnett

Kommentar: Vi må aldri glemme de demente

Forhåpentligvis har TV-aksjonen ført til mer åpenhet rundt sykdommen demens. Fortsett å inkludere dem i turer og arrangementer. Foto: Paal Audestad.

Forhåpentligvis har TV-aksjonen ført til mer åpenhet rundt sykdommen demens. Fortsett å inkludere dem i turer og arrangementer. Foto: Paal Audestad.

TV-aksjonen har vist nordmenn sin gavmildhet mot demente. Nå må vi sørge for å ivareta de lidende.

Publisert:

Innsamlingen til TV-aksjonen 2013 gikk til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens, og tallene var klare søndag 20. oktober. TV-aksjonen samlet inn hele 224.236.244 kr, som er godt over fjorårets aksjon der det ble samlet inn 198 millioner kroner.

Innsamlingen i år har vært storslagen. Befolkningen har stått på og til sammen gitt 44, 42 kroner i snitt per innbygger. Allerede klokken 21.10 søndag kveld var det samlet inn 150 millioner kroner, og tallene gikk raskt oppover. En av grunnene til at det har blitt samlet inn så mye til årets TV-aksjon bunner nok mye i at støtten går til demente, der fokuset er å gi mennesker med demens en lettere hverdag og bringe forskningen fremover slik at færre får sykdommen.

Støtter ikke bare med penger
De fleste av oss kjenner til en eller flere som lider av en form for demens. Vi vet derfor hvor vanskelig ting kan bli, og hvor utbredt sykdommen er. Over 70.000 mennesker i Norge har en eller annen demenssykdom, i år 2040 forventes antallet å passere 140.000. Vi leser stadig om pårørende til demente, kanskje spesielt mye nå den siste tiden i forbindelse med aksjonen.

Det er godt å se at Norge er så gavmilde, at de ønsker å støtte og hjelpe dem rundt seg. Ikke bare med penger til forskning, aktivitetstilbud og informasjonstiltak, men også ved å vise ydmykhet både for de pårørende og de lidende i denne situasjonen. Noen har gitt støtte fordi de kjenner eller vet om noen som har sykdommen, andre fordi de ønsker å støtte i tilfelle sykdommen en gang rammer dem selv.

Forhåpentligvis mer åpenhet
«Mange erfarer at folk har en nedlatende og stigmatiserende holdning overfor personer med demens. Deres opplevelse av å være like verdifulle som andre, er derfor truet», sier Oscar Tranvåg, doktorgradsstipendiat til NRK.
Forhåpentligvis har årets TV-aksjon ført til mer åpenhet rundt demens og ført til mer forståelse for sykdommen.

De demente er verdifulle. Det er en mistolkning at de demente «mister en del av seg selv». Personen vil alltid være seg selv, men den mister viktige sider ved helsen sin.

Framover bør vi behandle de demente med omsorg og forståelse. Vi bør være innforstått med at de trenger å bli behandlet som et hvilket som helst annet menneske. Vi bør fortsette å invitere dem til arrangementer, ta dem med ut på turer og holde gode samtaler med dem. Vi må aldri glemme de demente, for de svinner ikke hen. De er mennesker, akkurat som deg selv, og bør bli behandlet deretter.