Sørnett

Mindre fisk, et tegn på kollaps

Foto: Adrian Brannfjell

Foto: Adrian Brannfjell