Nyhetsnotiser

Vurdering av Fritidsfond prosjektet

Publisert: 11.05.2023 kl 13:54

Arbeids- og inkluderingsutvalget hadde i dag møte hvor de skulle vurdere "Fritidsfond"-prosjektet. Dette er et fond som gir støtte til fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier. Det ble det enstemmig bestemt at det skal startes en ny kampanje for å fremme prosjektet. Dette skal opp i formannskapet 31. mai og så videre til bystyret 7. juni.

Vis alle notiser