Sørnett

Beholder paragraf for å beholde velgere

KrFU stemte på sitt landsmøte i helgen for å beholde paragrafen som sier at tillitsvalgte må bekjenne en kristen tro.

Publisert:

- Når en scorer 5 prosent i stortingsvalg, og sperregrensen er på 4 prosent er det en for stor risiko å ta, sier første nestleder i KrFU Vest-Agder, Eivind krfuHaaland.

Tidligere i år stemte moderpartiet for å fjerne vernet av bekjennelsesparagrafen, altså gjøre det mulig å fjerne den på neste landsmøte. Haaland, som sammen med hele delegasjonen fra Vest-Agder stemte for å beholde paragrafen, tror det vil ha en negativ signaleffekt, å fjerne den.

Formulering

Et forslag om å endre formuleringen til at tillitsvalgte forplikter seg til å jobbe for kristne verdier, fikk flertall, men ikke de to tredjedelene som skulle til.

- Jeg er redd en del velgere ville misforstått, og trodd at partiet med dette fjernet seg fra kristne verdier. Det er ikke det det betyr, men det er fare for at noen ville oppfattet det slik.

Er grunnen til medlemsvekst

- Medlemsveksten i Vest-Agder KrFU de siste årene henger sammen med striden om paragrafen. Flere har engasjert seg og meldt seg inn nettopp fordi de ønsker at KrF skal beholde den.

Ingen enkel utvei

Valgforsker, Helge Røed tror ikke det finnes noen enkel løsning for partiet.

- Noen mener fjerningen av bekjennelsesparagrafen kan være en vei ut av breddeproblematikken, andre tror ikke det. KrF har hatt to storhetsperioder, en på 70- og 80-tallet knyttet til abortspørsmålet, og en i nyere tid knyttet til kontantstøttespørsmålet, sier Røed.

Med mindre det dukker opp nye politiske spørsmål KrF kan profilere seg på, spår han at partiet vil ligge på den oppslutningen de har nå, fremover.

#bekjennelsesparagrafVis flere

#bekjennelsesparagrafenVis flere

#Eivind HaalandVis flere

#kristelig folkepartiVis flere

#kristelig folkeparti ungdomVis flere