8/5 Butikkeiere raser

Veiarbiedet i Skippergata tar lengre tid enn forventet. Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune regner med at arbeidet med nye vann- og avløpsrør vil ta et halvt år til. Det er et halvt år mer enn opprinnelig tenkt.
- Å bomme så mye synes jeg er litt drøyt, sier en av butikkeierne og viser blant annet til tap av omsetning.

Les mer i egen sak.

Til nyhetsstudio