24/5 E39 kan bli stengt permanent i Trysfjorden

Gamle E39 kan bli stengt permanent i Trysfjorden. Dette på grunn av fare for ras av steiner store som campingvogner. Trafikken er over ti ganger høyere enn hva som anses som akseptabelt når det er fare for steinras, sier avdelingsleder for forvaltning, drift og vedlikehold av vei i Agder fylkeskommune, Ann Inger Fidjestøl til Fvn.no.

Til nyhetsstudio