6/5 Europakonferansen 2024 i Kristiansand er i gang

Konferansen foregår på Kilden teater og konserthus, og er hovedbegivenheten for Demokratiuka. Fokuset for denne konferansen dreier seg om den pågående krigen i Ukraina, samarbeidet mellom de europeiske landene og KI sin påvirkning av menneskers rettigheter.

Til nyhetsstudio