16/5 Hærverk på kollektive transportmidler

Hærverk på busser er et økende problem for AKT. De som utfører hærverk bruker gjerne stein på rutene, eller tusjer for å skrive på setene. Dette bekrefter Simon Barakat, som er bussjåfør i Boreal. Les mer i egen sak.

Til nyhetsstudio