3/5 Kristiansand kommune fraråder bading i mai

Urenset avløpsvann vil bli sluppet ut i sjøen i Kristiansand. Pumpestasjonene på Kongsgård og Kuholmen kommer til å bli tatt ut av drift for oppgraderinger, noe som fører til at bading frarådes fra sjette til 18. mai. Dette skriver Kristiansand kommune.

Til nyhetsstudio