22/5 Motorstans på E18

En bil har fått motorstans på E18 i vestgående retning, mellom Skifjelltunnelen og Songefjelltunnelen i Lillesand. Bilen står litt veien i det ene kjørefeltet og kan komme brått på for andre bilister. Politet er på til stedet melder de på X.

Til nyhetsstudio