8/5 Venter lange køer

Statens vegvesen råder bilister til å unngå helligdagstrafikken. Man kan regne med lange køer fra Oslo til Sørlandet i dag. Den mest trafikerte perioden fra Oslo blir mellom 14.00 og 18.00.

Til nyhetsstudio