Sørnett

Ønsker flere unge i aktivitet

Geir Thorstensen, daglig leder i Idrettsrådet. Foto: Privat

Geir Thorstensen, daglig leder i Idrettsrådet. Foto: Privat

Onsdag skal kulturvalget vurdere mulighetene for at idrettsklubbene kan tilby aktivitet rettet mot barn og unge som ikke allerede deltar i idretten. Kommunen anbefaler ikke at det opprettes en ny tilskuddsordning men åpner opp for omfordeling av midler.

Publisert:

- Det er selvsagt at ikke alle skal drive med idrett. Men hvis de velger å bli med i en idrettslag lærer de seg en idrett og det skaper et sosialt miljø, sier Geir Thorstensen.

Kulturvalget skal onsdag vurdere om idrettsklubbene kan tilby barn og unge flere muligheter til å delta i idrett. Det viser seg at det allerede er en god deltakelse i aktivitetene i idrettsklubbene i Kristiansand blant fem-seksåringer. Men over tid faller deltakelsen blant femtenåringer.

Ifølge statistikken fra Ungdata så kan man tydelig se endringen på hvor mange velger å fortsette:

[img232613_2LM]

[img232613_3LM]

Saksbehandler Ole Magnus Skisland forteller at det finnes flere grunner til unge slutter i idretten.

[img232613_4RM]

- Det er en forskjell mellom en seksåring og en femtenåring. En seksåring vil jo helst holde seg i aktivitet i aktivitet og omgås med andre unger mens en femtenåring kan for eksempel ha mye skole og det kan eventuelt være konkurranse i hverdagen, sier Ole Magnus.

En del unge får ikke delta i slike aktiviteter på grunn av families inntekt. Thorstensen forteller at kommunen legger til rette og har utstyr til utlån som er lett tilgjengelig.

- Det er en veldig fin ordning, noen syns kanskje det er litt dumt å låne og vil ha sitt eget, men kommunen har noe som heter Fritidsfond hvor de kan få inntil ti tusen i året avhengig av foreldrenes inntekt.

Det finnes muligheter for at flere barn og unge skal få delta i organiserte klubber. Skolen er klart viktigst informasjonskanal for unge og spesielt foreldre.

- Inntekt kan være en grunn, noe annet er at idrettsklubbene kunne vært litt mer på tilbudssiden. Idrettsklubbene kan ikke nekte noen å melde seg inn og alle som vil prøve seg er velkommen, forteller Geir.