Sørnett

Politiet styrker forebygging mot partnervold

Politiet ønsker flere ansatte dyktige ansatte som kan forebygge og forhindre partnervold på et tidligere stadium. Politiets egne Sara-koordinatore jobber med å forebygge partnervold, se video for å se en forklaring på hvordan politiet jobber med dette.

Publisert:

...