Sørnett
Foto: Michal Kawalec

Foto: Michal Kawalec

"Kristiansand: Boligmarkedet for studenter - kompleksitet og muligheter"

Kristiansand er en by med en befolkning på rundt 65 000 mennesker, hvor nesten 15 000 av de er studenter. Mange av studentene i byen er tilreisende som må bygge opp sine liv i Kristiansand fra bunnen av, og det første skrittet mot dette er å finne et sted de kan kalle sitt hjem i løpet av studietiden. Hvordan ser derfor boligmarkedet ut sett fra et studentperspektiv?

Publisert:

Sist oppdatert: 13.06.2023 kl 04:15

Den mest populære metoden over hele verden er å finne leilighet på sitt eget hånd, men studenter i Kristiansand får et alternativ i tillegg.

Den type mulighet gir dem en institusjon som heter SIA Bolig. Sia Bolig er en privat bedrift som virker med Tillatelse av Kristiansand Kommune. Tillatelse har karakter av et mandat gitt av lokale myndighetene. Et mandat, betyr at Kristiansand Kommune løser det problemet ved hjelp av et godt samarbeid med private bedrifter. Disse bedriftene tar ansvar for å lage boligplasser for studenter.

Siden 2013 ble både Kristiansand Kommune og SIA Bolig kritisert, at det samarbeidet tilbyr for få boliger.

De fleste som ringer eller oppsøker dem har det samme spørsmålet

-Har Jeg fått bolig?

-Kommer Jeg til å få bolig?

-Det er ikke så mye vi kan si til det annet enn å forklare at vi er ferdige med hoved tildelingen og at alle boliger er delt ut sier Marte Høiby, Boligkonsulent i SIA Bolig i 2013.

"Det har gått 10 år siden 2013, og situasjonen har likevel endret seg. SIA Bolig har bygget eller renovert mange bygninger. De har startet renovasjonsprosessen fra sitt

Hovedkontor i 2021. De har bygd en stor bygning ved siden av UIA.

Den viktigste forandring er selve studentboliger. SIA Bolig begynte byge nye leiligheter i 2013, og det kunne vi også høre fra lederen av SIA Bolig i 2013, at de bygde i det året 182 nye leiligheter. I 2022 fikk SIA 154 millioner kroner til 392 nye hybler, som skal bygges på Lund Torv nær Kristiansand sentrum.

I tillegg bygger SIA nye leiligheter på Lund siden 2021, og hvis alt skal gå etter plan blir det åpent så snart som mulig.
SIA Bolig har bygd opp sitt omdømme hos studenter. For å sjekke, hva tenker studenter fra UIA om Sia. Vi treff en gruppe av studenter som er en del av Erasmus Programmet. En av de heter Andrea. Andrea kommer fra Italia og studerer miljøet vitenskap.

-I chose Norway, because I am studying enviromental studies, and I know that Norway is known as a one of the best countries for the development of the policies in enviroment. I wanted to learnn from this, and give back those expiriences in Italy.

We are part of the Erasmus program, so we got helped to move to Norway, but honestly its verry little, I had enough money to pay for 2 months rent. Thats why I contacted SIA Housing. Its good that you have such a institution, because we in Italy dot have it. SIA is very cheap, so for beeing in Norway its a very good deal, forteller Andrea videre i samtalen.

Alle faktorer beskrevet oppe viser oss, at SIA Bolig har vokst opp, og har gått fra kritikken til en god mening om arbeidet deres. Det er sikkert begynnelsen av et nytt kapittel i SIA sin historie, og helt sikkert det blir mye å følge med i framtiden.

Nøkkelord