Sørnett

Skolelekser tatt opp i bystyret

Melissa Jocelyn Lesamana under sin interpellasjon. Foto: Marius Lippestad

Melissa Jocelyn Lesamana under sin interpellasjon. Foto: Marius Lippestad

Torsdag ettermiddag foreslo Melissa Jocelyn Lesamana at Kristiansandskolen skal flytte hjemmeleksene inn i skoletiden.

Publisert:

Melissa Jocelyn Lesamana vil at elevene skal bruke mer tid på skolen, og flytte lekser fra hjemmet til skolen.

- Det handler om å bruke tiden på skolen til å utjevne forskjellene mellom elevene, sier hun til bystyret

Hun mener at ettersom mange ikke kan få samme hjelp og oppfølging fra hjemmet, vil skolelekser være med på å utjevne forskjellene. Hun fortalte bystyret om at alle kommuner som har forsøkt på en slik ordning har etter evalueringer omtalt forsøket som suksessfullt.

-Tiden som barn bruker på SFO, burde i stedet brukes på lekser sammen med lærere, mener Lesamana

Ordføreren: -Kvaliteten på skolen opptar meg

I ordfører Harald Furres svar til Melissa Jocelyn Lesamana begynner han med å understreke at kvaliteten i Kristiansandskolen opptar han. Han påpeker at det er stor forskjell på resultatene fra de forskjellige skolene.

- Det er bystyrets plikt å holde skolene på et høyt nivå slik at barna er godt rustet for arbeidslivet, sa Furre.

Furre syns det er viktig at elevene ikke skal ha lekser som varer mer enn 30 til 60 minutter daglig. Han fortsetter med å fortelle at det i fjor ble vedtatt å sende en søknad til regjeringen for at Kristiansand skal bli forsøkskommune for leksetid med pedagogisk bistand etter ordinær skoletid for alle trinn i grunnskolen. Det forslaget skal nå behandles politisk.

-Det videre utdanningsarbeidet i kommunen vil være avhengig av vedtaket som fattes. Derfor mener jeg at det videre arbeidet med dette temaet burde avventes til svaret fra regjeringen kommer, da vil vi få vite om vi får ta del i prøveprosjektet Forklarte Furre fra talerstolen

Lekser ikke lovpålagt

Lekser er en tradisjon i Norge. Skoler er ikke lovpålagt å gi elever hjemmelekser. Det er opp til hver enkelt lærer om elevene skal ta med skolearbeid hjem. På barneombudets hjemmesider står det videre at lekser ikke skal være en erstatning for undervisning.

 

Les også: Vil forsøke skolelekser i Kristiansand