Sørnett

Vegvesenet anbefaler lavere fartsgrenser i Kvadraturen

Foto: Sondre Brudeseth

Foto: Sondre Brudeseth

Under Areal- og Miljøutvalgets møte kom Vegvesenet med anbefaling om endring av fartsgrenser på flere fylkesveier i Kristiansand sentrum.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.05.2024 kl 14:25

Torsdag 02. mai ble det holdt bystyremøte med Areal- og Miljøutvalget i bystyresalen på Kristiansand Rådhus. Den siste saken omhandlet trafikksikkerhet og fastsettelse av fartsgrenser på fylkesveier v/fylkeskommunen.

Tilstede var Inger Ann Fidjestøl, avdelingsleder og Joakim Håland, fagansvarlig for trafikksikkerhet Vegforvaltning for fylkeskommunen.

Håland ved talerstolen
 Foto: Kristiansand kommune

Håland ved talerstolen Foto: Kristiansand kommune

Fylkeskommunen har fått henvendelse av Kristiansand kommune om å redusere fartsgrensen på flere fylkesveier.
-Fartsgrensene som ble vist skal være vedtatt (15.04.2024), forteller Joakim.

Dette gjelder fartsgrense på følgende fylkesveier i Kvadraturen:

Fv. 471 (S1D1 m 3236-3656) Dronningens gate, settes ned til 30 km/t.

Fv. 486 (S1D1 m 485-900) Tollbodgata, settes ned til 30 km/t.

Fv. 484 (S1D1 m 0- 200 og m 301- 400) Festningsgata, settes ned til 30 km/t.

Fv. 471 (S1D1 m 2309-3236) Dronningens gate, settes ned til 40 km/t.

Fv. 486 (S1D1 m 0-485) Tollbodgata, settes ned til 40 km/t.

Fv. 488 (S1D1 m7-166) Marviksveien, settes ned til 40 km/t.

Han sier at de har opplevd store kapasitetsutfordringer på vegforvaltningsseksjonen i Agder fylkeskommune. Noe som har ført til lang saksbehandlingstid.

-I forhold til selve fartsgrensearbeidet så har vi arbeidet med å finne en løsning som er i tråd med gjeldende regelverk, men som også i størst mulig grad innfrir ønskene til politikerne og beboerne i Kristiansand kommune, skriver han i en epost.

Politikernes meninger

Hansson ved talerstolen
 Foto: Kristiansand kommune

Hansson ved talerstolen Foto: Kristiansand kommune

Robin Hansson (SV) mener at det er urovekkende at fremkommelighet står høyere enn trafikksikkerhet. Han nevner at det allerede har forekommet en trafikkulykke hvor et barn omkom.
-Det er åpenbart at når såpass mange innbyggere og etater tar kontakt så er de ikke trygge med å sende sine barn til skolen langs disse veiene, forteller han over telefon.

Mørk ved talerstolen
 Foto: Kristiansand kommune

Mørk ved talerstolen Foto: Kristiansand kommune

Kenneth Mørk (AP) synes det er urovekkende at dette har tatt såpass lang tid.
-Det å senke fartsgrensen i Kvadraturen til 30 er noe som er blitt diskutert i flere år, sier han. Han mener at de må finne måter å samhandle mye bedre og mer effektivt enn nå.

May-Lene Rasmussen Noddeland
 Foto: Trygg Trafikk

May-Lene Rasmussen Noddeland Foto: Trygg Trafikk

Suksess utenlands

May-Lene Rasmussen Noddeland er Regionleder for Trygg Trafikk i Agder. Hun forteller at stadig flere europeiske byer har innført 30 sone som generell fartsgrense.
-Tiltakene er begrunnet med ønske om bedre sikkerhet, men også roligere og triveligere byer og bedre livskvalitet, sier hun.

TØI (Transportøkonomisk Institutt) publiserte en rapport i januar om nedsettelse av fartsgrenser i seks europeiske byer. Rapporten viser til at byene har dokumentert at tiltaket har gitt ønskede effekter. Dette innebærer lavere hastigheter, stor grad av overholdelse av fartsgrensene, samt. betydelig færre trafikkulykker, særlig alvorlige ulykker og ulykker som involverer fotgjengere og syklister.

https://www.toi.no/publikasjoner/innforing-av-30-km-t-som-generell-fartsgrense-i-europeiske-byer-hvilke-effekter-kan-dokumenteres

-Vi støtter at fartsgrensene settes ned i Kristiansand, men har ikke nok kjennskap til de enkelte utfordringene i byen til å kunne kommentere hvorvidt det burde gjennomføres andre fysiske tiltak, kommenterer hun. Hun nevner hjertesoner, som et tiltak som har funket godt for skoleområder. Dette er noe som også blir nevnt i Kristiansand kommunes sikkerhetsplan for 2022-2026.

Forslag til fartsgrenser: rød = 30 km/t, blå = 40 km/t, grønn = 50 km/t
 Foto: Kristiansand kommune

Forslag til fartsgrenser: rød = 30 km/t, blå = 40 km/t, grønn = 50 km/t Foto: Kristiansand kommune

Nøkkelord