Sørnett

Aktivister med nytt forslag som verner naturområder

Lars Søftestad. Foto: Supras Limited

Lars Søftestad. Foto: Supras Limited

Planlagte E18/E39 Ytre ringveg rundt Kristiansand har ført til hele 144 innsendte høringsuttalelser til Statens vegvesen. En motstandsgruppe mener vi har oss selv å klandre for behovet av en slik monstervei.

Publisert:

Fra Kjerrane, et populært friluftsområde, hvor både rød og blå trasé går gjennom. Foto: Christian Wulff
 

- Det er noe fundamentalt galt i måten vi driver transport på i dette landet, mener Lars Søftestad.

Søftestad er aktivist og en av administratorene i Facebook-gruppen ‘’Ytre Ringvei bort fra Kristiansand turområder!’’. Han er én av 1223 medlemmer per dags dato. Gruppen deler seg imellom alt fra medieomtaler til dokumenter fra Statens vegvesen. Søftestad er tydelig på at problemet ligger hos folket, det er landets alt for mange bilister som gjør det nødvendig i det hele tatt å bygge en slik ringvei.

Han er oppgitt over hvordan veier og transport for bil gang på gang kommer fremfor kollektivtransport og naturvern. Søftestad indikerer at ringveien vil ødelegge folks forhold til naturen hvis den blir langt ved turområder.

- Man mister gleden til å bruke naturen når man må gå over en motorvei på veien, sier aktivisten til Sørnett.

144 høringsuttalelser ble sendt til vegvesenet innen fristen 18. september. Uttalelsene går på alt fra ekspropriering, naturvern og bevaring av ulike lokalhistoriske verdier. Etter det Sørnett erfarer, reagerer folk særlig på at turområder vest for byen ikke blir tatt hensyn til i like stor grad som de mer anerkjente friområdene Jegersberg og Baneheia. Dette er kjernesaken i motstandergruppen som Søftestad administrerer. Andre problemområder er eksempelvis klatrefeltet på Storheia, militære kulturminner ved Rossevannsbekken og den gamle Postveien.

 

[img115664_2LM]

 

Forholdet motstanderne har til Statens vegvesen er langt mindre anspent enn en skulle trodd. Søfteland vet at de bare gjør som de blir pålagt av politiske myndigheter, og verdsetter vegvesenet for at de har vært varsomme og forståelsesfulle gjennom hele prosessen. Beslutningen går igjennom bystyret, men Søftestad sier de heller ikke kan anklage noen der, byutviklingsstyret er tross alt valgt av folket.

- Det er altså vår egen feil. Hadde vi brukt mindre bil, hadde det ikke vært noe problem. Vi har selv et ansvar for dette, noe få forstår, sier Søftestad.

Som et siste forsøk håper aktivistgruppen at bystyret til uken skal vurdere deres alternative forslag; at veien skal gå lengre nord og lengre vest ved Setesdalsveien, og at alt kan legges i tunnel.

Planleggingsleder hos Statens vegvesen, Håkon Lohne, forteller Sørnett at en konklusjon rundt ringveien forhåpentligvis er klar til årsskiftet, og at de kan starte utbyggingen på våren. Lohne er klar over opprøret rundt de forskjellige veiforslagene, og tror ikke de klarer å finne en løsning som tilfredsstiller alle. Han vet at veien vil løse mange trafikkrelaterte problemer gjennom sentrum av Kristiansand, noe folk vil verdsette. De som får den i nærheten av boligområdet sitt vil derimot aldri bli fornøyde.

 

Her er en oversikt Sørnett har satt sammen over utvalgte konfliktområder for Ytre ringveg:


Foto: vegvesen.no

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand