Sørnett

Barnevernet i Kristiansand må betale 1,5 millioner i erstatning

Barnevernet i Kristiansand kommune er dømt til å betale 1,5 millioner kroner i erstatning for personskade.

Publisert:

Advokat Patrick Lundevall-Unger, som representerte mannen som nå er tilkjent erstatning, mener dette er en av de beste dommene på svikt i norsk barnevern. Kristiansand kommune er også dømt til å betale mannens saksomkostninger på cirka 300.000 kroner.

Saksøker har hatt en barndom preget av grov omsorgssvikt og mangel på trygghet. Barnevernet hadde mange dokumenter på familien, og fikk jevnlig meldinger om bekymring. «Det sentrale her er at hjelpetiltak ble forsøkt i altfor mange år, selv om de ikke førte frem og åpenbart ikke var tilstrekkelig til å stabilisere en forsvarlig omsorgsituasjon for saksøker» står det i dommen. Barnevernet gjorde flere tiltak som besøkshjem, barnehage og rehabilitering, men foreldrenes motivasjon til behandling var dårlig, samtidig som de avsluttet eller avslo hjelp.

Mannen følte på en konstant ansvarsfølelse overfor lillebroren og foreldrene, som han ikke greide å legge vekk i korte perioder med avlastningsfamilie. Kommunen mener at omsorgsovertagelse ikke kunne garantert annet resultat eller minske skadene, og forteller at barnevernets ansatte ikke visste om de traumatiske hendelsene. Retten finner seg ikke enig og skriver i dommen at «… kommunen hadde god kunnskap om foreldreness langvarige og omfattende rusproblemer og psykiske belastninger».

Kronisk tilstand

I starten av psykologbehandling var det mange minner fra barndommen saksøker ikke husket. Mannen sliter med tillit, og etter mye frem og tilbake med offentlig helsetjenester startet han hos en privat psykolog, som hjelper han med behandling for blant annet PTSD (posttraumatisk stresslidelse). Denne diagnosen ga han uføretrygd i 2018.

Ifølge foreldelsesfristen på tre år burde mannen ha gått til retten før 2. juni 2017. Retten mener han ikke hadde nok kunnskap om situasjonen før 2018, og fristen på foreldelse holdt fortsatt i 2020 da saken ble tatt opp.

Advokat Lundevall-Unger forteller at når folk får diagnoser som PTSD går det kanskje mange år før de tar noe til retten. Det er lett å få en diagnose, uten å alltid vite hva det betyr, og foreldelsesfristen rekker å gå ut før vedkommende tar tak i saken. Å ta kontakt med en advokat sitter langt inne selv når vedkommende trenger hjelpen.

Lundevall-Unger er fornøyd med dommen fra tingretten, og håper det blir en del av rettspraksis videre. Øyvind Renslo, advokat for Kristiansand kommune, sier de trenger mer tid for å finne ut om de vil anke dommen.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand