Sørnett

Bruker ikke setebelte, ennå...

Bruken av belte i både buss og bil er lovpålagt. Men allikevel opplever vi at flesteparten av de som tar buss ikke tar i bruk beltene. Dag Gabrielsen forteller at bruken av beltet i bil er en selvfølge, men at han ikke bruker belter i buss.

Publisert:

https://youtu.be/6sbdS_YTh2Y

I følge vegvesenet sine nettsider viser de til at de unge tar mest buss, og er de dårligste på beltebruk. En undersøkelse fra vegvesenet viser til at de unge mener det er mer sosialt akseptabelt å droppe beltet i buss, enn i bil.

§ 1. Påbud om bruk av bilbelte og annet sikkerhetsutstyr, står det at bruk av bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert.

For busser finnes det tre ulike klasser. Klasse 1, som er bybuss, er fritatt til å ha lovpålagt sikkerhetsbelter i bussene. I klasse 2 er 40 prosent ståplasser. Et eksempel vil da være hvis en buss har 100 plasser, vil det da være 40 ståplasser, og de resterende sitteplasser. Og ved klasse 3 er det kun sitteplasser.

Boten for ikke å bruke belte i både buss og bil er på 1500 kroner. Det er allikevel mange som ikke er klar over dette.