Sørnett

Delte meninger om bevæpning

Ernst Olav Lunde fra Politiets Fellesforbund er positiv til forslaget om generell bevæpning

Ernst Olav Lunde fra Politiets Fellesforbund er positiv til forslaget om generell bevæpning

Den nye regjeringen ønsker å innføre generell bevæpning for politiet. Innad i politiet er det delte meninger om dette er en god løsning.

Publisert:

Forslaget om generell bevæpning for politi er i tråd med Politiets Fellesforbund. På deres landsmøtet i 2012 gikk de inn for å anbefale generell bevæpning av politiet. Ernst Olav Lunde, leder for Politiets fellesforbund i Agder, håper det blir en landsomfattende ordning.

- Jeg håper og tror at loven går igjennom, og at det da blir bevæpning på alt politi, i alle regioner. Han påpeker at det er viktig å være konsekvent over hele landet.

- Enten så går alle med våpen, eller ingen.

 

Han tror at økt bevæpning vil medføre større trygghet, og muligheten til å reagere raskere på farlige situasjoner.

- En slipper å måtte søke om bruken av våpen, sier Lunde, men legger heller ikke skjul på at faren er der for at nye farlige situasjoner kan oppstå.

- Politiet vil komme opp i nye situasjoner der de må reagere raskt, og ta vurderinger i pressede situasjoner. Det vil alltid være en fare for feilvurderinger, sier Lunde, men har tro på at politiet vil kunne håndtere disse.

 

Delte meninger

 

[img95076_2RS]

I Kristiansand er det mange ulike meninger om hvorvidt det har noe hensikt å la politiet gå bevæpnet. På gaten i Kristiansand sentrum traff vi tre personer med forskjellige meninger om saken.

- Jeg tror det vil gjøre sikkerheten bedre, sier Per Stokkedal. Han mener at det økende kriminelle bybildet gjør at politiet må ha tilstrekkelige midler til å beskytte seg, og bevæpning kan bidra til dette. Stokkedal mener også at det kan ha både positive og negative sider

Rikke Skaar mener at tilgangen til våpen de har i dag er tilstrekkelig.

- De har våpen i bilene, det får holde.

Det er også sterke motforestillinger om bevæpnet politi.

- De burde hatt alkotest på stortinget etter det forslaget der, sier Chris Fredheim. Han tror ikke en økt tilgang til våpen vil ha noe effekt, heller tvert imot.

- Det vil bare føre til at de kriminelle bevæpner seg. Han tror at det vil skape farligere situasjoner, hvor de kriminelle blir farligere, og det blir mer anspent.

 

Skeptisk til bevæpning

 

I kontakt med Politihøgskolen henviser de til rektor Håkon Skulstad blogg, Sjefsbloggen, der han kommenterer saken om væpnet politi.

 

[img95076_3RS]

«Det viktigaste spørsmålet er om generell væpning av norsk politi skaper større tryggleik. Svaret mitt er nei.» skriver han.

Skulstad begrunner dette med forskning som er gjort i Norge og Sverige, hvor en ser at utjevnet på folketall blir det avfyrt seks ganger så mange skudd i Sverige som i Norge. Dette medfører også langt flere skader. Han tror at om det går over til et væpnet politisamfunn, vil tenkte- og handlingsmåten til politiet også endre seg.

«Politiet vil lettare kunne handle offensivt og på impuls. Samtidig vil dei bruke det sterkaste maktmiddelet sitt oftare», skrive han.

Skulstad mener og at det neppe er mulig å gå tilbake dersom politiet blir væpnet.

 

Økonomiske konsekvenser.

 - Økt bevæpning krever mer kursing, og det vil og føre til krav om flere dags- og årsverk. Lunde forklarer at det stilles krav om at politi som er bevæpnet også må gjennom årlig kursing og flere dager trening. Dette fører også til at politiet må ansette flere for å yte samme tjeneste som i dag.

 - Den blåblå regjeringen har lovet flere årsverk inn i politiet, så jeg tror ikke det blir noe ekstra ansettelser utover det, sier Ernst Olav Lunde.