Sørnett

Endrede forutsetninger

Rushtidsavgift: Det ser ut som flertallet av de politiske partiene heller mot rushtidsavgift. (FOTO: Arkivfoto)

Rushtidsavgift: Det ser ut som flertallet av de politiske partiene heller mot rushtidsavgift. (FOTO: Arkivfoto)

Det ser ut til at flere av partiene velger å gå mot de partipolitiske programene. Likevel mener de at de ikke bryter løftene til velgerne.

Publisert:

- Det er ikke et løftebrudd fra vår side, men derimot en tilpasning til endre forutsetninger, understreker ordfører Arvid Grundekjøn.

I dag vedtok formannsskapet enstemmig å utsette avgjørelsen om rushtidsavgiften. Alle partiene, unntatt Fremskrittspartiet og Høyre ba om å få lengre betenkningstid. Dermed skal avgjørelsen om innføringen av rushtidsavgiften og tidsdifferensierte bompengesatser endelig vedtas under bystyremøtet onsdag 23. mai.

[img66322_2RS]


I ferd med å snu

Staten og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa holder tilbake 60 millioner kroner i belønningsmidler til kollektivtrafikken og gang- og sykkelveier i byen fordi staten mener at Kristiansand ikke har klart å redusere biltrafikken nok.
- Vi har fått et klart svar fra departementet om at veien til finansiering av samferdsel skal gå gjennom rushtidsavgiften, sier Grundekjøn til Sørnett.no.

Han påpeker at byen trenger penger for å finansiere samferdsel, og at Høyre vil arbeide for gode samferdsløsninger. Selv om partiet har programfestet at de er imot rushtidsavgift, ser det nå ut som Høyre er i ferd med å snu.
- Vi trodde vi kunne velge hvilke virkemidler vi ville selv. Men sånn som det er nå, blir lokaldemokratiet overkjørt og detaljstyrt av regjeringen, avslutter Grundekjøn.


Vanskelig

Det er tøft for flere av de politiske partiene som har programfestet at de er imot rushtidsavgiften. Det er ikke bare snakk om de 60 millioner kronene som byen skal få i belønningsmidler. Hvis byen innfører rushtidsavgift, vil de få tilgang til bypakkemidler som vil bety flere millioner kroner for sørlandsbyen, samt midler frem til en slik bypakke innføres.
-  Vi ba i dag om å få bedre tid fordi vi håper på å komme frem til en felles løsning, sier varaordfører Jørgen Kristiansen fra Kristelig Folkeparti.
Varaordføreren er enig med ordføreren at partiet ikke bryter løftet til sine velgere dersom partiet velger å gå inn for å innføre rushtidsavgift. Han innrømmer det er stor mulighet for at det skjer.
- Jeg tror ikke det blir enstemmig vedtatt, men flertallet vil nok gå inn for det, innrømmer Kristiansen til Sørnett.no

[img66322_3RS]


Klare standpunkt

Arbeiderpartiet var i utgangspunktet klare for å godta vedtaket i dag, men forstår at det er vanskelig for høyresiden å bestemme seg.
- Vi respekterer at de andre partiene trenger lengre tid, sier Arbeiderpartiets Mette Gundersen.

Fremskrittspartiet på sin side var glade for at vedtaket ikke ble godkjent under dagens formannskapsmøte.
- Vi er fornøyde med at vedtaket ikke ble godkjent i dag, fordi vi er som kjent mot innføringen av rushtidsavgift, forteller Fremskrittspartiets Tor Sigbjørn Utsogn.
Selv om partiet i utgangspunktet var klare til å avslå forslaget om å godkjenne rådmannens vedtak, godtok de ønsket fra de andre partiene om mer betenkningstid.
- Det er en sedvane blant de politiske partiene i byen å godta ønske om mer tid dersom noen av partiene føler de har behov for det, forklarer Utsogn.